Fonds B158 - Rosa Taikons arkiv

Identitet

Referenskod

SE X014 B158

Titel

Rosa Taikons arkiv

Datum

  • 1951-2016 (Creation)

Beskrivningsnivå

Fonds

Omfång och medium

Ca 1,5 hyllmeter mestadels kapslar, uppdelat i 16 volymer.

Sammanhang

Arkivbildare

(1926-2017)

Biografiska anmärkningar

Rosa Taikon föddes 30 juli 1926 i ett tältläger i Tibro. Hennes släkt tillhörde den romska gruppen Kalderash som först kom till Sverige i slutet av 1800-talet. (De tillhör idag den grupp som brukar kallas för Svenska romer.) På grund av den s.k. ”lösdriverilagstiftningen” från 1885, i kombination med utbredd diskriminering i samhället, kunde Rosas familj inte bli bofast. Samtidigt började kommunerna under 1900-talets första årtionden att utfärda vistelseförbud, lägerslagningsförbud och näringsförbud för romer och resande. Familjen flyttade därför runt mycket och barnen kunde inte gå i skola. Rosas mor gick bort i tuberkulos när Rosa var sex år gammal. Barndomen var hård med usla levnadsförhållanden i tältläger, skällsord från omgivningen och de ständiga kränkningar och övergrepp som utövades mot romer. Fadern var mycket mån om att barnen skulle försörja sig på hederligt arbete när de inte fick gå i skolan. Därför började Rosa arbeta tidigt, redan vid tio års ålder, med musik. Hon spelade i ett band med sin far och sin bror. Fadern drev tivoli, musicerade, förtennade och arbetade med silversmide.

Under åren som ung vuxen arbetade Rosa i butik, som skådespelerska och sångerska. Hon hade ett antal roller i filmer under 1950-talet och har även spelat in musik. Rosa tillverkade även halsband av bönor vid sidan av skådespeleriet. På senare år har hon medverkat i dokumentärer gällande sin systers och sitt eget liv.

I vuxen ålder fick hon gå två år i Birkagårdens folkhögskola (1957-1959). Hon gick en kvällskurs vid Stockholms universitet i silversmide och ville efter detta söka till Konstfack. Trots att Rosa saknade betyg från grundskola och högre läroverk blev hon antagen som specialelev. Rosa studerade vid Konstfack i fem år, 1961-1966. Eftersom Rosas far dött innan hon började med silversmide hade hon inte möjlighet att lära sig hantverket från honom. Under sina fem år vid Konstfack utvecklade hon en egen stil med inspiration från romska traditioner. Hon hade bilder på sin fars smycken och använde dessa som utgångspunkt när hon utvecklade sin personliga stil. Hon besökte även bibliotek för att lära sig mer om olika smyckestraditioner. Hon arbetade med tekniker som filigran, granulering. Rosa Taikon finns idag representerad på många museer, bland annat Nationalmuseum och Röhsska museet. Hon har haft utställningar på otaliga museum, både i Sverige och internationellt. Vid sidan av silversmidet har alltid det människorättsliga haft en given plats i Rosas liv.

Under 1960-talet förde Rosa, tillsammans med sin syster Katarina Taikon, opinionsarbete mot diskriminering av romer. I början handlade arbetet mycket om rätt till skolgång, för både vuxna och barn, asylrätt för förintelseöverlevare samt tillgång till bostäder. Systrarna gav ut tidskriften "Amé Beschás/Zigenaren" tillsammans med sina män Björn Langhammar och Bernd Janusch 1965. Under denna tid bedrev systrana Taikon ett intensivt opinionsarbete med krav på reformer som skulle förbättra romernas situation i samhället. Rosas engagemang för romska frågor i samhället fortsatte genom hela hennes liv och hon hade många gånger direktkontakt med ansvariga politiker. Bland annat var hon delaktig i arbetet med Arbetsdepartementens vitbok om orättvisor och övergrepp mot romer under 1900-talet.

Under sitt liv har Rosa fått motta flertalet priser och utmärkelser. 2001 belönade hon med John Hrons pris. 2010 prisades Rosa med regeringens guldmedalj Illis quorum meruere labores, för framstående kulturellt, socialt och konstnärligt arbete. 2013 uppmärksammades hennes arbete med mänskliga rättigheter av Olof Palmes minnesfond och hon belönades med Olof Palmepriset.

Rosa avled 1 juni 2017.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Arkivet bildas av Rosa Taikon genom hennes arbete med silversmide, utställningar och hennes engagemang för romers situation i samhället. Rosa samlar bl.a. tidningsklipp rörande diskriminering av romer. Arkivet samlas ihop mestadels i Rosas villa i Flor, Ytterhogdal. Efter Rosas bortgång donerades hennes smyckeverkstad med tillhörande arkivalier till museet. Arkivalierna togs om hand under uppordningen av verkstaden och gavs en plats i arkivet.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller tidningsklipp, gästböcker från utställningar, bilder på smycken, skisser till smycken (digitalt format), m.m.

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Viss sekretess kan förekomma.

Villkor för reproduktion

Visst material såsom bilder är skyddade av upphovsrätt.

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • romani
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Draft

Detaljnivå för beskrivning

Språk

  • svenska

Skript

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser