Hälsinglands Museum

Identitet

Signum

X014

Auktoriserad namnform

Hälsinglands Museum

Parallella namnformer

Andra typer av namn

Typ

  • Regional

Kontakt

 

Lisa Jonsäll Primär kontakt

Typ

Adress

Gatuadress

Storgatan 31

Lokalitet

Hudiksvall

Region

Land (namn)

Sverige

Postnummer

82430

Telefon

+46 (0) 650-196 12

Fax

E-post

URL

Anmärkning

Förteckning

Historik

Geografisk och kulturell kontext

Mandat/källa för rättigheter

Administrativ struktur

Dokumenthanterings- och insamlingspolicys

Byggnader

Bestånd

Museets arkiv har samma profil som museets historiska verksamhet och inriktning. Det grundas på inlämnat material från enskilda och företag och har inte byggts upp genom systematisk insamling.

Dokumentarkivet på Hälsinglands museum är av provinshistorisk karaktär. Det innehåller alltså dokument från Hälsingland, med koncentration på norra delen av landskapet och staden Hudiksvall. Det enskilt största arkivet är Brandstodsaktiebolagets handlingar som omfattar Hälsinglands alla socknar för tiden 1850 till 1940. Ett annat historiskt innehållsrikt arkiv är Högberg/Dahlbomska handelsarkivet som ger en bild av en handelsrörelse vid 1800-talets början. Olika personarkiv ger en fyllig bild av framför allt Hudiksvalls borgerliga familjestruktur under 1800-talet. Gårdsarkiv med handlingar från enskilda bondgårdar går ända ner till 1500-talet.

Ett omfattande tidningsarkiv innehåller bl.a. den kompletta utgivningen av dagstidningen Hudiksvalls Nyheter 1883-1961 men även en stor samling tidningsklipp ur lokalpressen och spridda årgångar av äldre tidningar.

Sökhjälpsmedel, instruktioner och publikationer

Åtkomst

Öppettider

Åtkomstvillkor och krav

Tillgänglighet

Tjänster

Forksningstjänster

Reproduktionstjänster

Externa ytor

Kontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för skapande, revision och borttagande

Språk

Skript

Källor

Underhållsbeskrivning

Sökingångar

Sökingång

  • Urklipp

Primär kontakt

Storgatan 31
Hudiksvall
SE 82430